^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad December 20191 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur -2.5°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt -2.9°C
Genomsnittlig barometer 1017.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.3 m/s
Genomsnittlig vindby 0.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 221° ( SW)
Regn denna månad 0.0 mm
Regn detta år 810.0 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 01 kl. 00:00
Maximum temperatur 5.5°C den 01 kl. 00:00
Minimum temperatur -5.4°C den 01 kl. 00:40
Maximum fuktighet 100% den 01 kl. 00:00
Minimum fuktighet 81% den 01 kl. 15:02
Maximum barometer 1019.0 hPa den 01 kl. 01:28
Minimum barometer 1013.0 hPa den 01 kl. 00:00
Maximum vindhastighet 2.6 m/s den 01 kl. 23:01
Maximum vindby 6.7 m/s från 229°( SW) den 01 kl. 20:00
Maximum värmeindex 5.2°C den 01 kl. 23:00
24 Hour Graph of this day is not available (20191201.gif)2 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.0°C
Genomsnittlig fuktighet 99%
Genomsnittlig daggpunkt 0.9°C
Genomsnittlig barometer 1014.7 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.8 m/s
Genomsnittlig vindby 1.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 217° ( SW)
Regn denna månad 0.0 mm
Regn detta år 810.0 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 02 kl. 23:05
Maximum temperatur 5.5°C den 02 kl. 21:01
Minimum temperatur -5.6°C den 02 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 02 kl. 23:05
Minimum fuktighet 95% den 02 kl. 09:03
Maximum barometer 1021.0 hPa den 02 kl. 23:05
Minimum barometer 1011.0 hPa den 02 kl. 07:01
Maximum vindhastighet 3.1 m/s den 02 kl. 07:01
Maximum vindby 6.7 m/s från 223°( SW) den 02 kl. 07:02
Maximum värmeindex 5.4°C den 02 kl. 01:03
24 Hour Graph of this day is not available (20191202.gif)3 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 3.0°C
Genomsnittlig fuktighet 100%
Genomsnittlig daggpunkt 3.0°C
Genomsnittlig barometer 1017.6 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.8 m/s
Genomsnittlig vindby 3.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 216° ( SW)
Regn denna månad 2.4 mm
Regn detta år 812.4 mm
Maximum regn per minut 0.3 mm den 03 kl. 12:02
Maximum temperatur 9.6°C den 03 kl. 19:01
Minimum temperatur -6.0°C den 03 kl. 04:01
Maximum fuktighet 100% den 03 kl. 23:05
Minimum fuktighet 100% den 03 kl. 23:05
Maximum barometer 1021.0 hPa den 03 kl. 07:04
Minimum barometer 1013.0 hPa den 03 kl. 21:05
Maximum vindhastighet 4.1 m/s den 03 kl. 19:05
Maximum vindby 11.8 m/s från 237°(WSW) den 03 kl. 17:01
Maximum värmeindex 9.6°C den 03 kl. 19:01
24 Hour Graph of this day is not available (20191203.gif)4 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 7.9°C
Genomsnittlig fuktighet 96%
Genomsnittlig daggpunkt 7.2°C
Genomsnittlig barometer 1015.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.7 m/s
Genomsnittlig vindby 3.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 217° ( SW)
Regn denna månad 2.4 mm
Regn detta år 812.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 04 kl. 23:05
Maximum temperatur 9.2°C den 04 kl. 00:01
Minimum temperatur 5.5°C den 04 kl. 22:04
Maximum fuktighet 100% den 04 kl. 23:05
Minimum fuktighet 87% den 04 kl. 13:02
Maximum barometer 1016.0 hPa den 04 kl. 20:04
Minimum barometer 1014.0 hPa den 04 kl. 23:02
Maximum vindhastighet 4.1 m/s den 04 kl. 23:00
Maximum vindby 7.2 m/s från 212°(SSW) den 04 kl. 02:00
Maximum värmeindex 9.2°C den 04 kl. 00:01
24 Hour Graph of this day is not available (20191204.gif)5 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 7.3°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 6.8°C
Genomsnittlig barometer 1009.4 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.0 m/s
Genomsnittlig vindby 5.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 224° ( SW)
Regn denna månad 2.4 mm
Regn detta år 812.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 05 kl. 23:05
Maximum temperatur 8.4°C den 05 kl. 14:00
Minimum temperatur 5.6°C den 05 kl. 06:05
Maximum fuktighet 100% den 05 kl. 10:01
Minimum fuktighet 88% den 05 kl. 23:05
Maximum barometer 1015.0 hPa den 05 kl. 00:03
Minimum barometer 1001.0 hPa den 05 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 05 kl. 19:04
Maximum vindby 13.4 m/s från 222°( SW) den 05 kl. 13:03
Maximum värmeindex 8.4°C den 05 kl. 14:00
24 Hour Graph of this day is not available (20191205.gif)6 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 9.1°C
Genomsnittlig fuktighet 100%
Genomsnittlig daggpunkt 9.1°C
Genomsnittlig barometer 995.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 4.2 m/s
Genomsnittlig vindby 7.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 235° ( SW)
Regn denna månad 12.8 mm
Regn detta år 822.8 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 06 kl. 01:03
Maximum temperatur 11.6°C den 06 kl. 11:03
Minimum temperatur 5.3°C den 06 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 06 kl. 23:05
Minimum fuktighet 89% den 06 kl. 00:02
Maximum barometer 1001.0 hPa den 06 kl. 00:03
Minimum barometer 992.0 hPa den 06 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 6.7 m/s den 06 kl. 05:04
Maximum vindby 14.9 m/s från 233°( SW) den 06 kl. 09:00
Maximum värmeindex 11.6°C den 06 kl. 11:03
24 Hour Graph of this day is not available (20191206.gif)7 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 6.9°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 5.6°C
Genomsnittlig barometer 995.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.3 m/s
Genomsnittlig vindby 6.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 247° (WSW)
Regn denna månad 13.6 mm
Regn detta år 823.6 mm
Maximum regn per minut 0.3 mm den 07 kl. 07:05
Maximum temperatur 10.2°C den 07 kl. 05:02
Minimum temperatur 2.8°C den 07 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 07 kl. 09:04
Minimum fuktighet 79% den 07 kl. 16:03
Maximum barometer 1001.0 hPa den 07 kl. 23:05
Minimum barometer 990.0 hPa den 07 kl. 07:04
Maximum vindhastighet 6.2 m/s den 07 kl. 16:01
Maximum vindby 10.8 m/s från 242°(WSW) den 07 kl. 13:05
Maximum värmeindex 10.2°C den 07 kl. 05:02
24 Hour Graph of this day is not available (20191207.gif)8 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 7.1°C
Genomsnittlig fuktighet 99%
Genomsnittlig daggpunkt 6.9°C
Genomsnittlig barometer 989.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.6 m/s
Genomsnittlig vindby 6.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 292° (WNW)
Regn denna månad 27.0 mm
Regn detta år 837.0 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 08 kl. 09:02
Maximum temperatur 9.2°C den 08 kl. 15:05
Minimum temperatur 2.8°C den 08 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 08 kl. 20:00
Minimum fuktighet 88% den 08 kl. 21:04
Maximum barometer 1001.0 hPa den 08 kl. 00:03
Minimum barometer 983.0 hPa den 08 kl. 15:02
Maximum vindhastighet 6.2 m/s den 08 kl. 11:02
Maximum vindby 12.4 m/s från 288°(WNW) den 08 kl. 13:01
Maximum värmeindex 9.2°C den 08 kl. 15:05
24 Hour Graph of this day is not available (20191208.gif)9 December Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 5.0°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 4.1°C
Genomsnittlig barometer 989.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.9 m/s
Genomsnittlig vindby 7.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 324° ( NW)
Regn denna månad 31.4 mm
Regn detta år 841.4 mm
Maximum regn per minut 0.5 mm den 09 kl. 19:03
Maximum temperatur 6.3°C den 09 kl. 14:03
Minimum temperatur 1.8°C den 09 kl. 23:05
Maximum fuktighet 100% den 09 kl. 20:05
Minimum fuktighet 81% den 09 kl. 23:05
Maximum barometer 1001.0 hPa den 09 kl. 23:05
Minimum barometer 985.0 hPa den 09 kl. 01:05
Maximum vindhastighet 7.7 m/s den 09 kl. 22:00
Maximum vindby 13.9 m/s från 328°(NNW) den 09 kl. 21:05
Maximum värmeindex 6.3°C den 09 kl. 14:03
24 Hour Graph of this day is not available (20191209.gif)Genomsnitt och extremer för månad December 2019 fram till idag 9
Medeltemperatur 3.9°C; diff från climate av: +2.0°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 3.4°C
Genomsnittlig barometer 1007.4 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 2.2 m/s
Genomsnittlig vindby 4.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 250° (WSW)
Regn denna månad 31.4 mm
Regn detta år 846.1 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 08 kl. 09:02
Maximum temperatur 11.6°C den 06 kl. 11:03
Minimum temperatur -6.0°C den 03 kl. 04:01
Maximum fuktighet 100% den 09 kl. 20:05
Minimum fuktighet 79% den 07 kl. 16:03
Maximum barometer 1021.0 hPa den 03 kl. 07:04
Minimum barometer 983.0 hPa den 08 kl. 15:02
Maximum vindhastighet 7.7 m/s från 326°( NW) den 09 kl. 22:00
Maximum vindby 14.9 m/s från 248°(WSW) den 06 kl. 09:00
Maximum värmeindex 11.6°C den 06 kl. 11:03
Avg daily max temp8.7°C
Avg daily min temp0.6°C
Growing degrees days :0.0GDD
Frost days3


Totalt dagligt regn
02.4 mm den 3
10.4 mm den 6
00.8 mm den 7
13.4 mm den 8