^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad Januari 20211 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 2.9°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 2.4°C
Genomsnittlig barometer 1004.4 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.6 m/s
Genomsnittlig vindby 1.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 38° ( NE)
Regn denna månad 1.1 mm
Regn detta år 1.1 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 01 kl. 01:59
Maximum temperatur 4.8°C den 01 kl. 12:03
Minimum temperatur 2.4°C den 01 kl. 23:02
Maximum fuktighet 100% den 01 kl. 12:03
Minimum fuktighet 95% den 01 kl. 18:03
Maximum barometer 1008.0 hPa den 01 kl. 00:00
Minimum barometer 1003.0 hPa den 01 kl. 02:23
Maximum vindhastighet 2.6 m/s den 01 kl. 12:03
Maximum vindby 4.6 m/s från 028°(NNE) den 01 kl. 04:15
Maximum värmeindex 4.8°C den 01 kl. 12:03
24 Hour Graph of this day is not available (20210101.gif)2 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 2.5°C
Genomsnittlig fuktighet 99%
Genomsnittlig daggpunkt 2.4°C
Genomsnittlig barometer 1013.3 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 37° ( NE)
Regn denna månad 1.1 mm
Regn detta år 1.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 02 kl. 23:05
Maximum temperatur 4.1°C den 02 kl. 13:03
Minimum temperatur 1.3°C den 02 kl. 06:00
Maximum fuktighet 100% den 02 kl. 23:05
Minimum fuktighet 98% den 02 kl. 19:04
Maximum barometer 1019.0 hPa den 02 kl. 23:05
Minimum barometer 1008.0 hPa den 02 kl. 01:00
Maximum vindhastighet 1.5 m/s den 02 kl. 11:03
Maximum vindby 3.1 m/s från 021°(NNE) den 02 kl. 11:04
Maximum värmeindex 4.1°C den 02 kl. 13:03
24 Hour Graph of this day is not available (20210102.gif)3 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 2.3°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 1.1°C
Genomsnittlig barometer 1023.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.3 m/s
Genomsnittlig vindby 2.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 46° ( NE)
Regn denna månad 1.1 mm
Regn detta år 1.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 03 kl. 23:05
Maximum temperatur 3.9°C den 03 kl. 10:02
Minimum temperatur 0.3°C den 03 kl. 23:00
Maximum fuktighet 100% den 03 kl. 10:01
Minimum fuktighet 81% den 03 kl. 23:05
Maximum barometer 1026.0 hPa den 03 kl. 23:05
Minimum barometer 1020.0 hPa den 03 kl. 02:02
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 03 kl. 13:00
Maximum vindby 6.7 m/s från 043°( NE) den 03 kl. 23:05
Maximum värmeindex 3.9°C den 03 kl. 10:02
24 Hour Graph of this day is not available (20210103.gif)4 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 0.2°C
Genomsnittlig fuktighet 80%
Genomsnittlig daggpunkt -2.9°C
Genomsnittlig barometer 1025.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.9 m/s
Genomsnittlig vindby 1.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 31° (NNE)
Regn denna månad 1.1 mm
Regn detta år 1.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 04 kl. 23:05
Maximum temperatur 1.7°C den 04 kl. 13:01
Minimum temperatur -3.6°C den 04 kl. 10:01
Maximum fuktighet 88% den 04 kl. 23:05
Minimum fuktighet 72% den 04 kl. 13:04
Maximum barometer 1026.0 hPa den 04 kl. 11:03
Minimum barometer 1024.0 hPa den 04 kl. 16:00
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 04 kl. 07:05
Maximum vindby 5.7 m/s från 034°( NE) den 04 kl. 07:04
Maximum värmeindex 1.7°C den 04 kl. 13:01
24 Hour Graph of this day is not available (20210104.gif)5 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.4°C
Genomsnittlig fuktighet 82%
Genomsnittlig daggpunkt -1.3°C
Genomsnittlig barometer 1023.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.4 m/s
Genomsnittlig vindby 2.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 40° ( NE)
Regn denna månad 1.1 mm
Regn detta år 1.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 05 kl. 23:05
Maximum temperatur 2.5°C den 05 kl. 13:01
Minimum temperatur -2.6°C den 05 kl. 23:05
Maximum fuktighet 94% den 05 kl. 02:05
Minimum fuktighet 70% den 05 kl. 17:05
Maximum barometer 1025.0 hPa den 05 kl. 12:02
Minimum barometer 1022.0 hPa den 05 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 05 kl. 17:02
Maximum vindby 7.2 m/s från 032°(NNE) den 05 kl. 13:00
Maximum värmeindex 2.5°C den 05 kl. 13:01
24 Hour Graph of this day is not available (20210105.gif)6 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.1°C
Genomsnittlig fuktighet 90%
Genomsnittlig daggpunkt -0.3°C
Genomsnittlig barometer 1015.8 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.5 m/s
Genomsnittlig vindby 2.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 38° ( NE)
Regn denna månad 2.1 mm
Regn detta år 2.1 mm
Maximum regn per minut 0.3 mm den 06 kl. 14:01
Maximum temperatur 1.6°C den 06 kl. 13:05
Minimum temperatur -0.1°C den 06 kl. 08:05
Maximum fuktighet 97% den 06 kl. 11:03
Minimum fuktighet 79% den 06 kl. 05:01
Maximum barometer 1021.0 hPa den 06 kl. 01:02
Minimum barometer 1012.0 hPa den 06 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 06 kl. 11:00
Maximum vindby 5.7 m/s från 047°( NE) den 06 kl. 10:00
Maximum värmeindex 1.6°C den 06 kl. 13:05
24 Hour Graph of this day is not available (20210106.gif)7 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.4°C
Genomsnittlig fuktighet 98%
Genomsnittlig daggpunkt 1.1°C
Genomsnittlig barometer 1010.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.2 m/s
Genomsnittlig vindby 0.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 48° ( NE)
Regn denna månad 4.0 mm
Regn detta år 4.0 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 07 kl. 12:00
Maximum temperatur 2.6°C den 07 kl. 13:03
Minimum temperatur 0.4°C den 07 kl. 23:01
Maximum fuktighet 100% den 07 kl. 13:05
Minimum fuktighet 96% den 07 kl. 19:05
Maximum barometer 1012.0 hPa den 07 kl. 00:04
Minimum barometer 1009.0 hPa den 07 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 1.5 m/s den 07 kl. 15:03
Maximum vindby 3.6 m/s från 064°(ENE) den 07 kl. 14:00
Maximum värmeindex 2.6°C den 07 kl. 13:03
24 Hour Graph of this day is not available (20210107.gif)8 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.6°C
Genomsnittlig fuktighet 100%
Genomsnittlig daggpunkt 1.6°C
Genomsnittlig barometer 1011.8 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 60° (ENE)
Regn denna månad 5.6 mm
Regn detta år 5.6 mm
Maximum regn per minut 0.3 mm den 08 kl. 12:04
Maximum temperatur 3.0°C den 08 kl. 14:00
Minimum temperatur 0.1°C den 08 kl. 01:05
Maximum fuktighet 100% den 08 kl. 23:05
Minimum fuktighet 98% den 08 kl. 03:02
Maximum barometer 1016.0 hPa den 08 kl. 23:05
Minimum barometer 1009.0 hPa den 08 kl. 05:05
Maximum vindhastighet 0.0 m/s den 08 kl. 23:05
Maximum vindby 2.1 m/s från 077°(ENE) den 08 kl. 19:04
Maximum värmeindex 3.0°C den 08 kl. 14:00
24 Hour Graph of this day is not available (20210108.gif)9 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 0.0°C
Genomsnittlig fuktighet 100%
Genomsnittlig daggpunkt 0.0°C
Genomsnittlig barometer 1019.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 48° ( NE)
Regn denna månad 5.6 mm
Regn detta år 5.6 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 09 kl. 23:05
Maximum temperatur 1.6°C den 09 kl. 15:02
Minimum temperatur -3.3°C den 09 kl. 09:04
Maximum fuktighet 100% den 09 kl. 23:05
Minimum fuktighet 100% den 09 kl. 23:05
Maximum barometer 1022.0 hPa den 09 kl. 23:05
Minimum barometer 1016.0 hPa den 09 kl. 00:04
Maximum vindhastighet 0.0 m/s den 09 kl. 23:05
Maximum vindby 0.0 m/s från 069°(ENE) den 09 kl. 23:05
Maximum värmeindex 1.6°C den 09 kl. 15:02
24 Hour Graph of this day is not available (20210109.gif)10 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.8°C
Genomsnittlig fuktighet 98%
Genomsnittlig daggpunkt 1.5°C
Genomsnittlig barometer 1016.3 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.9 m/s
Genomsnittlig vindby 1.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 36° ( NE)
Regn denna månad 7.2 mm
Regn detta år 7.2 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 10 kl. 16:00
Maximum temperatur 2.6°C den 10 kl. 17:00
Minimum temperatur 0.3°C den 10 kl. 00:02
Maximum fuktighet 100% den 10 kl. 23:05
Minimum fuktighet 90% den 10 kl. 10:02
Maximum barometer 1022.0 hPa den 10 kl. 02:01
Minimum barometer 1013.0 hPa den 10 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 4.6 m/s den 10 kl. 10:05
Maximum vindby 8.2 m/s från 066°(ENE) den 10 kl. 10:03
Maximum värmeindex 2.6°C den 10 kl. 17:00
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)11 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 4.2°C
Genomsnittlig fuktighet 100%
Genomsnittlig daggpunkt 4.2°C
Genomsnittlig barometer 1004.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.3 m/s
Genomsnittlig vindby 6.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 28° (NNE)
Regn denna månad 27.7 mm
Regn detta år 27.7 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 11 kl. 19:02
Maximum temperatur 6.4°C den 11 kl. 23:05
Minimum temperatur 1.1°C den 11 kl. 01:00
Maximum fuktighet 100% den 11 kl. 23:05
Minimum fuktighet 100% den 11 kl. 23:05
Maximum barometer 1013.0 hPa den 11 kl. 01:02
Minimum barometer 993.0 hPa den 11 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 6.2 m/s den 11 kl. 18:03
Maximum vindby 12.4 m/s från 027°(NNE) den 11 kl. 20:02
Maximum värmeindex 6.4°C den 11 kl. 23:05
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)12 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 2.2°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 1.5°C
Genomsnittlig barometer 995.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.7 m/s
Genomsnittlig vindby 3.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 70° (ENE)
Regn denna månad 31.7 mm
Regn detta år 31.7 mm
Maximum regn per minut 0.3 mm den 12 kl. 01:05
Maximum temperatur 6.6°C den 12 kl. 01:04
Minimum temperatur -0.8°C den 12 kl. 21:03
Maximum fuktighet 100% den 12 kl. 06:01
Minimum fuktighet 90% den 12 kl. 22:00
Maximum barometer 997.0 hPa den 12 kl. 23:03
Minimum barometer 991.0 hPa den 12 kl. 02:00
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 11 kl. 00:04
Maximum vindby 11.8 m/s från 045°( NE) den 12 kl. 00:05
Maximum värmeindex 6.6°C den 12 kl. 01:04
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)13 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur 1.2°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 0.8°C
Genomsnittlig barometer 999.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.6 m/s
Genomsnittlig vindby 1.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 116° (ESE)
Regn denna månad 32.2 mm
Regn detta år 32.2 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 13 kl. 13:04
Maximum temperatur 2.1°C den 13 kl. 08:05
Minimum temperatur 0.3°C den 13 kl. 22:04
Maximum fuktighet 100% den 13 kl. 19:03
Minimum fuktighet 91% den 13 kl. 22:04
Maximum barometer 1009.0 hPa den 13 kl. 23:05
Minimum barometer 996.0 hPa den 13 kl. 14:03
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 13 kl. 13:03
Maximum vindby 7.7 m/s från 116°(ESE) den 13 kl. 14:02
Maximum värmeindex 2.1°C den 13 kl. 08:05
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)14 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur -0.4°C
Genomsnittlig fuktighet 89%
Genomsnittlig daggpunkt -2.0°C
Genomsnittlig barometer 1018.3 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 85° ( E )
Regn denna månad 32.2 mm
Regn detta år 32.2 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 14 kl. 23:05
Maximum temperatur 1.4°C den 14 kl. 03:01
Minimum temperatur -3.6°C den 14 kl. 20:01
Maximum fuktighet 95% den 14 kl. 11:04
Minimum fuktighet 81% den 14 kl. 19:03
Maximum barometer 1023.0 hPa den 14 kl. 23:05
Minimum barometer 1010.0 hPa den 14 kl. 00:04
Maximum vindhastighet 0.0 m/s den 14 kl. 23:05
Maximum vindby 0.0 m/s från 060°(ENE) den 14 kl. 23:05
Maximum värmeindex 1.4°C den 14 kl. 03:01
24 Hour Graph of this day is not available (20210114.gif)15 Januari Genomsnitt och extremer
Medeltemperatur -7.1°C
Genomsnittlig fuktighet 81%
Genomsnittlig daggpunkt -9.8°C
Genomsnittlig barometer 1024.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 64° (ENE)
Regn denna månad 32.2 mm
Regn detta år 32.2 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 15 kl. 23:05
Maximum temperatur -2.6°C den 15 kl. 00:02
Minimum temperatur -12.6°C den 15 kl. 23:01
Maximum fuktighet 88% den 15 kl. 08:02
Minimum fuktighet 76% den 15 kl. 14:04
Maximum barometer 1026.0 hPa den 15 kl. 23:05
Minimum barometer 1023.0 hPa den 15 kl. 04:00
Maximum vindhastighet 0.0 m/s den 15 kl. 23:05
Maximum vindby 0.0 m/s från 075°(ENE) den 15 kl. 23:05
Maximum värmeindex -2.6°C den 15 kl. 00:02
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)Genomsnitt och extremer för månad Januari 2021 fram till idag 15
Medeltemperatur 1.2°C; diff från climate av: +0.4°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 0.2°C
Genomsnittlig barometer 1013.3 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 0.8 m/s
Genomsnittlig vindby 1.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 46° ( NE)
Regn denna månad 32.5 mm
Regn detta år 32.5 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 11 kl. 19:02
Maximum temperatur 6.6°C den 12 kl. 01:04
Minimum temperatur -12.6°C den 15 kl. 23:01
Maximum fuktighet 100% den 13 kl. 19:03
Minimum fuktighet 70% den 05 kl. 17:05
Maximum barometer 1026.0 hPa den 15 kl. 23:05
Minimum barometer 991.0 hPa den 12 kl. 02:00
Maximum vindhastighet 6.2 m/s från 040°( NE) den 11 kl. 18:03
Maximum vindby 12.4 m/s från 158°(SSE) den 11 kl. 20:02
Maximum värmeindex 6.6°C den 12 kl. 01:04
Avg daily max temp3.2°C
Avg daily min temp-0.6°C
Growing degrees days :0.0GDD
Frost days6


Totalt dagligt regn
01.1 mm den 1
01.0 mm den 6
01.9 mm den 7
01.6 mm den 8
01.6 mm den 10
20.5 mm den 11
04.0 mm den 12
00.5 mm den 13